• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

41022 ยอดเข้าชม

??ขอเชิญผู้จดทะเบียนพาณิชย์และนิติบุคคลใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานสัมมนา??

ขอเชิญผู้จดทะเบียนพาณิชย์และนิติบุคคลใหม่ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ต้อนรับธุรกิจจดใหม่ ในจังหวัดขอนแก่น” Highlights  เสวนาพิเศษ “ความร่วมมือภาคเอกชรและภาครัฐเพื่อความสำเร็จของทุกธุรกิจ” หน้าที่ผู้จดทะเบียนธุรกิจ และบริการจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด10

17 ธ.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "NESP Showcase 2021"

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "NESP Showcase 2021" ภายใต้หัวข้อ "ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" วันที่ 2310

17 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พบกันในงาน S m a r t M a r k e t ??ร้อย??แก่น??สาร??สินธุ์

ส่งความสุข ท้ายปี กับที่สุดแห่งปรากฏการณ์งานแสดงสินค้าภาคอีสาน ก้าวล้ำ นวัตกรรมการค้าสู่ยุคออนไลน์ พบกันในงาน S m a r10

17 ธ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม