• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs,KHONKAEN

ข่าวประชาสัมพันธ์

12057 ยอดเข้าชม

ออกตรวจราคาสินค้า ประเภท ปุ๋ยเคมี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

21 เม.ย.2564 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาสินค้า ประเภท ปุ๋ยเคมี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ราคาจำหน่าย10

21 เม.ย. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของบริษัท แก่นเจริญ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มกำกับฯ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของบริษัท แก่นเจริญ10

2 เม.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐานราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐานราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   วันที่ (2 เมษายน 2564) เวลา10

2 เม.ย. 2564 26

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดขอนแก่น MOU ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่นล่วงหน้า ให้บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จังหวัดขอนแก่น MOU ขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองขอนแก่นล่วงหน้า ให้บริษัท เอ็กซ์เซลเลนซ์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด เตรียมส่งให้ร้านธงฟ้าทั่วประเทศ   วันที่10

29 มี.ค. 2564 355

อ่านเพิ่มเติม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Brewing workshop #1/64

เปิดแล้วสำหรับผู้ที่สนใจ.. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Craft Brewing workshop #1/64 วันที่ 27 - 2810

26 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม