• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

44273 ยอดเข้าชม

ห้ามพลาด??กับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย

ห้ามพลาดกับสุดยอดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออกและการค้าออนไลน์สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารไทย จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โครงการ “เกษตรยุคใหม่ ออนไลน์ทั่วโลก” ซึ่งทุกท่านจะได้รับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการทำการค้ายุคใหม่ ดังนี้10

2 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวด

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 33) สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะประกาศทุกวัน 7 วัน10

2 มิ.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
เว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้เกษตรกร

เว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ จากกรมป่าไม้ กรมป่าไม้เชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ หรือผู้ที่สนใจลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://site-matching.forest.go.th10

1 มิ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
เรื่อง “FTA ไทย – EFTA : ประโยชน์การเตรียมตัว และการแสวงประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย”

เรื่อง “FTA ไทย – EFTA : ประโยชน์การเตรียมตัว และการแสวงประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย” มารู้จักกับกลุ่มประเทศ EFTA10

30 พ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม