• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

16566 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชาวขอนแก่นร่วมสั่งซื้อ #กุ้งขาวแวนาไมจังหวัดระนอง

ขอเชิญชาวขอนแก่นร่วมสั่งซื้อ #กุ้งขาวแวนาไมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป10

4 มิ.ย. 2561 12

อ่านเพิ่มเติม