• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

17344 ยอดเข้าชม

เชิญสั่งซื้อกุ้งขาวแวนาไม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดระนอง

ขอเชิญชาวขอนแก่นร่วมสั่งซื้อ #กุ้งขาวแวนาไมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป10

11 มิ.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม