• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

50145 ยอดเข้าชม

แผนภาพเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดขอนแก่น รถสองแถว - ขอนแก่นซิตี้บัส ภายในเขตเทศบาล ทั้ง 21 สาย

 แผนภาพเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะจังหวัดขอนแก่น รถสองแถว - ขอนแก่นซิตี้บัส ภายในเขตเทศบาล ทั้ง 21 สาย เส้นทางเดินรถ หมวด10

13 มิ.ย. 2566 1

อ่านเพิ่มเติม
5 สินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดประจำไตรมาสแรกของปี 2566

5 สินค้าเกษตรและอาหาร ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุดประจำไตรมาสแรกของปี 2566 โพสต์ที่แล้ว เราได้พูดถึงภาพรวมการส่งออกของไทยและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับโพสนี้ เพจสกอ. ขอพาทุกท่านไปรับชมในภาคส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร (ไม่รวมน้ำตาล)10

13 มิ.ย. 2566 2

อ่านเพิ่มเติม
ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด (ข้อมูลจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย)

 ลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด (ข้อมูลจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย) http://www.dokkaew.moi.go.th/MOT_DK/datatable.html แผนที่ลายผ้าพื้นเมืองประเทศไทย จัดทำโดย ร้านแพรอาภา ห้องผ้าไหม สนใจชมภาพและศึกษาแผนที่ลายผ้าพื้นเมืองประเทศไทยได้ที่10

13 มิ.ย. 2566 2

อ่านเพิ่มเติม