• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

43519 ยอดเข้าชม

ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก่ในเขตพื้นที่อำเภอพลและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า อ.พล ไข่ไก่10

31 มี.ค. 2563 11

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันนี้ (26 มีนาคม 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่และการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้10

27 มี.ค. 2563 14

อ่านเพิ่มเติม