• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

32728 ยอดเข้าชม

ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก

วันนี้ (30 มีนาคม 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก่ในเขตพื้นที่อำเภอพลและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า อ.พล ไข่ไก่10

31 มี.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม