• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

50100 ยอดเข้าชม

แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท

แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท    4 มีนาคม10

6 มี.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (4 มีนาคม 2564) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 610

5 มี.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น ที่ได้รับมาตรฐานผ่านการขึ้นทะเบียน KK Rice ของจังหวัดขอนแก่น

https://youtu.be/OJq3MRwIKpY     วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายชัยเจตน์  จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุภาวดี10

5 มี.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยกลุ่มกำกับฯ ร่วมกับคณะทำงานพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2563/64 ออกตรวจสต๊อกแป้งมันสำปะหลัง ครั้งที่10

4 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ. 2566-2570

วันนี้ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ. 2566-2570เเละแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนเเก่น โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนเเก่น10

4 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
งพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้10

4 มี.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม