• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ข่าวประชาสัมพันธ์

32899 ยอดเข้าชม

AGRO OUTLET ม.ขอนแก่น เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เกษตรกร โดยนำข้าวทับทิมชุมแพ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สนง.พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด พร้อมด้วย นายรณชัย10

13 ก.ค. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯ ร่วม "กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" KK RICE

พาณิชย์ฯ ร่วม "กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพขอนแก่น" KK RICE วันนี้ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น)

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น) วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓10

13 ก.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ขอนแก่น)

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐต้องชม10

13 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (จังหวัดขอนแก่น)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕ว๓ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (จังหวัดขอนแก่น)

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พาณิชย์ พร้อมคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม