• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

กฏระเบียบ

139 ยอดเข้าชม

สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569

แจ้งเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ http://app-transport.dit.go.th/frontend/ สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ โทร. 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า (ชั้น 2) โทร.10

15 ก.พ. 2564 32

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา และจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล)

การจดทะเบียนพาณิชย์(บุคคลธรรมดา) หมายเหตุ จดทีเทศบาลหรือองค์การบริการส่วนตำบล (ที่ร้านตั้งอยู่) งานจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น โทรศัพท์ 043-224030 หรือ10

11 ก.พ. 2564 395

อ่านเพิ่มเติม
การจดทะเบียนบริษัท ,ห้างหุ้นส่วนบริษัท ,สมาคมการค้าฯ

การจดทะเบียน (นิติบุคคล) การจดทะเบียนบริษัทจำกัด https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1189 กาจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1191 ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1197 สมาคมการค้า หอการค้า10

11 ก.พ. 2564 66

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ♦ ข่าวประชาสัมพันธ์ ♦ ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร     ♦ มาตรา 7    10

13 ก.พ. 2563 238

อ่านเพิ่มเติม